นัดหมายตัวแทนบาริสต้า

นัดหมายทีมงานเพื่อเข้าไปสาธิตเครื่อง และ การใช้งาน รวมถึงอธิบายสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้

* กรุณารอการยืนยันนัดจากตัวแทนบาริสต้า ทางโทรศัพท์ สำหรับวันและเวลานัดหมายจริง

Step 5
Step 5
Step 5